• Support

Service is service!

IHC FUNDEX Equipment staat bekend om kwaliteit, flexibiliteit en service. Elke vorm van vertraging kan tot enorme (financiële) schade leiden voor de aannemer. Dit is waarom IHC FUNDEX zo flexibel mogelijk is. Dankzij de korte interne communicatielijnen is het mogelijk om snel en adequaat service te verlenen over de gehele wereld. Een ervaren en gemotiveerd service team is betrokken bij elke levering en voert ook de nodige onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit aan de verschillende funderingsmachines. Bovendien traint IHC FUNDEX haar afnemers zodat de gebruikers ook zelf met de machine kunnen opereren en de machine op de juiste manier onderhouden.