• Disclaimer

Disclaimer

Total Identity bv noch IHC Merwede B.V. aanvaardt aansprakelijkheid voor schade en kosten die voortvloeien uit het gebruik van de IHC Merwede i-Base. Het juiste gebruik van de bestanden, de keuze van kleuren en materialen, (druk)techniek en afwerking vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.