• Heien

Heien

Heien is een veelgebruikte techniek voor funderingen voor verschillende projecten zoals gebouwen, bruggen en spoorwegen. Dit heeft geleid tot een grotere vraag naar heipalen over de gehele wereld. Er is een breed assortiment van producten zoals prefab palen (voorgespannen), stalen buizen, houten palen en profielen. De multifunctionele funderingsmachines van IHC FUNDEX worden ingezet met hydraulische, vibrerende of diesel hamers voor de heiwerkzaamheden.

De IHC FUNDEX multifunctionele funderingsmachine is zeer geschikt voor het werken met het hoge gewicht van de hamer en de paal in combinatie met de lange makelaar in verschillende schoorstanden.

Een onderscheidend kenmerk van IHC FUNDEX's multifunctionele funderingsmachines is het oprichten in beperkte ruimtes door het verlengen van de makelaar in verticale richting, maar daarnaast zijn er ook producten voor nog extremere scenario's. Bijvoorbeeld op plaatsen waar ruimte en hoogte beperkt zijn zoals in gebouwen, onder bruggen of viaducten. IHC FUNDEX kan een breed assortiment leveren van compacte heimachines met een makelaarslengte van 2 tot en met 11 meter.


Download de algemene brochure van IHC FUNDEX Equipment - UK