Algemene leverings- en huurvoorwaarden

Alle leveringen en of diensten verzorgd door of in opdracht van IHC Fundex Equipment B.V. vallen onder de algemene leverings- en huurvoorwaarden van IHC Fundex Equipment B.V. welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, Zuidwest Nederland in Middelburg. Een kopie van deze algemene leverings- en huurvoorwaarden kan hieronder gedownload worden.

Download onze algemene leveringsvoorwaarden - NL

Download onze algemene huurvoorwaarden - NL